Sunday, 1 April 2012

CONTOH RPH PENGAJARAN PENULISAN BM TAHUN 5


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( BAHASA MALAYSIA TAHUN 5Minggu ke 12

Tarikh                      : 02 April 2012

Hari                          : Isnin

Masa                        : 6.50 – 7.50 (60 Minit)

Kelas                         :Tahun 5 Arif

Bil Murid                  : 40 Orang

Mata Pelajaran       : Bahasa Malaysia

Tema                        : Keselamatan jalan raya

Topik/ Tajuk            : Kemalangan Jalan Raya Yang Pernah saya Saksikan

     -      Penulisan

Hasil Pembelajaran :1.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang .relevan tentang topik yang berkaitan

                                      8.1 Aras 1(i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

                                      8.2 Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

                                     9.3 Aras 1 (ii) Menyusun atur maklumat mengikut mengikut keutamaan.

Objektif                          Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat:

a.       Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima isi penting berdasarkan tajuk yang diberi

b.      Menulis karangan dengan format yang betul

c.       Menghasilkan penulisan yang baik dari segi isi, struktur ayat, tatabahasa, ejaan, tanda baca dan penggunaan hurup besar ditempat yang sesuai.

Pengetahuan sedia ada:       Murid biasa mendengar  atau melihat tragedy kemalangan samada   
                                                  melalui media cetak, elektronik atau  pengalaman sendiri.

Sistem bahasa                 : Tatabahasa – kata nama, kata hubung,ayat majmuk,ayat penyata,tanda baca

                                             Kosa kata     - dahsyat, mengerikan, menyanyat hati, tragedi, lampu isyarat, kecuaian, kesabaran,

Pengisian Kurikulum      : Ilmu –PKJR/ Pendidikan Sivk dan Kewarganegaraan/ Kajian Tempatan/ Pendidikan Moral/ Pendidikan Agama

                                             Nilai –Berhati-hati, menurut peraturan, bertimbang rasa, hormat-menghormati, saling sayang-menyayangi.

                                             KBT- Kontekstual – mengalipakasi, menghubungkait

Media Pengajaran            : Media (kad situasi), Kad Manila, Pantel Pen, Video, Laptop dan LCD.

Refleksi                               : ( Berdasarkan penilaian guru selepas pengajaran dan pembelajaran)


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
5 Minit1.       Bacaan doa


2.       Mencungkil pengetahuan sedia ada
Murid diminta bersedia untuk membaca doa penerang hati

Guru bersoaljawab dengan murid tentang cara mereka datang ke sekolah.
Guru bertanya kepada murid tentang pengalaman melihat kejadian ngeri (kemalangan jalan raya)


Murid membaca doa penerang hati secara serentak

Murid dijangka menjawab:
-berjalan kaki
-dihantar oleh ibu bapa/keluarga
-menaiki bas sekolah
(individu)

Murid bercerita tentang kejadian kemalangan yang pernah mereka lihat.(individu)


KBT-membuat gambaran mentalKBT- Menjana Idea

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan

Langkah 1
(10 Minit)

1.       Tayangan klip video (kemalangan)

2.       Mempelihatkan beberapa paparan/keeping gambar kemalangan jalan raya.

Guru menayangkan video klip yang mengesahkan kemalangan jalan raya.

Guru mengajukan soalan:
1.       Apa sebenarnya yang berlaku dalam tayangan klip video yang dipertontonkan sebentar tadi?
2.       Di mana kejadian itu berlaku?
3.       Bila kejadian itu berlaku?
4.       Siapa yang terlibat dalam kemalangan tersebut?
5.       Yang terjadi akibat kemalangan tersebut?
6.       Bagai manakah keadaan mangsa kemalangan  tersebut?
7.       Pernahkah murid-murid melihat kejadian ini ketika murid-murid sedang berjalan kaki atau berada dalam kenderaan?


Murid menonton klip video kemalangan jalan raya.


Murid-murid akan member reaksi keatas soalan-soalan yang diajukan.

Beberapa orang murid secara individu diberi peluang untuk menyatakan menjawab  atau menyatakan pendapat.

KBT
-menjana idea

- membuat kajian dan perhubungan

- menganalisa

-menyatakan sebab

-merumus

Langkah 2
(15 Minit)Gambar rangsangan
(Akibat Kemalangan)


Merangka karangan bertajuk: Kemalangan Jalan raya yang Pernah Saya saksikan.

Guru memperlihatkan beberapa keeping gambar /slide kemalangan ngeri

Guru Membahagikan murid kepada 6 kumpulan.

Kad Manila dan pantel pen diberi kepada setiap kumpulan

Murid diarah menyenaraikan isi/rangka karangan (Kumpulan)

1.       Pendahuluan
-masa, tempat

2.       Isi karangan
-punca,keadaan/akibat,perasaan

3.       Penutup
-kesan/pengajaran


Murid memerhati dan memberi reaksi


Murid bersedia menurut arahan

Setiap kumpulan bersedia dan memulakan perbincangan dan menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang dinyatakan

KBT:
Menjana idea


KBT:
Pembelajaran Kontekstuan

Kemahiran belajar cara belajar

Pembelajaran Konstruktivisme

Perbincangan

Langkah 4
(10 Minit)

Melapor hasil kerja kumpulan

Seorang wakil kumpulan yang dilantik dalam kumpulan akan melaporkan hasil kerja mereka.

Pujian diberikanWakil kumpulan dengan diiringi oleh ahlinya melaporkan hasil kerja masing-masing.

Rakan-rakan sekelas akan member komen dan tepukan atas usaha kerja sama dari kumpulan kerana Berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik.

KBT;
-mengenal pasti idea utama

-mencirikan

-mengumpul maklumat

-membuat analogi

Langkah 5
(15 Minit)


Menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Murid diminta menulis karangan berdasarkan kerengka karangan yang telah dihasilkan oleh kumpulan masing-masing.

Guru membimbing murid terutama yang berkaitan dengan kesalahan perenggan,tatabahasa,  ejaan, struktur ayat, tanda baca dan penggunaan tanda baca.


Catatan:
Murid  yang lambat diberi peluang untuk menyiapkan karangan di rumah.(Kerja rumah)

Murid menulis karangan. (Individu)Murid membuat pembetulan akan kesilapan yang dilakukan.


Murid berhenti menulis. Murid yang telah selesai mengarang akan menghantar hasil kerja mereka untuk penilaian guru.

Kemahiran Berfikir

-membuat gambaran mental

-belajar cara belajar

Penutup
(5 Minit)

Menyanyi lagu Kesalamatan di Jalan Raya

Merumus isi pelajaran

Murid di minta  berdiri dan menyanyi lagu Keselamatan di Jalan raya

Guru merumus isi pelajaran sebagai penutup.


Murid menyanyi dengan penuh bersemangat.

Murid member  perhatian

PeneguhanRefleksi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 comment: